Aquí trobarà diverses publicacions realitzades i editades en el marc dels projectes impulsats o dirigits per FORESPIR

Els fenòmens naturals i el bosc pirinenc, síntesi i glossari

Informe final 2019. Presentació de resultats de el projecte OPCC2 i projectes associats: CLIMPY, REPLIM, Canopée, PIRAGUA, FLORAPYR

Guia de silvicultura del pi negre al Pirineu

Guia de gestió dels boscos pirinencs amb una funció de protecció

El canvi climàtic als Pirineus: impactes, vulnerabilitats i adaptació / Bases de coneixements

Recomanacions de gestió forestal favorable a la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Reflexions tècniques per a la consideració del Gall fer comú en la gestió forestal pirinenca

Manual d'autoavaluació dels hàbitats enfront del risc d'incendi

Recomanacions forestals per a la captació d'aigua potable

Recomanació i punts clau a l'atenció dels serveis tècnics municipals

Guia de gestió dels boscos pirinencs pel la adaptació al canvi climátic

GEIE FORESPIR         23 bis Boulevard Bonrepos - 31000 TOULOUSE         geieforespir@forespir.com         +33(0)534.414.320

Mise en concurrence  -   Licitación