Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic - Acció Boscos i Riscos Naturals

Millora i restauració dels hàbitats del gall fer pirinenc i de la perdiu xerra als Pirineus francesos

Gestió i posada en xarxa dels espais naturals dels Pirineus

Connectivitat dels ecosistemes forestals i de ribera en l'espai SUDOE

Recomanacions de gestió forestal a favor de la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Efficient fire risk communication for resilient societies

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

CONECTFOR

Caracterización & Preservación de los espacios forestales de Alto Valor Ecológico y de su conectividad

Canvi climàtic i adaptació dels boscos dels Pirineus

Innovació en la mobilització i la transformació de la Fusta Pirinenca

ACCLIMAFOR

Adaptación al cambio climático de los bosques pirenaicaos

PROJECTES

Des de la seva creació, FORESPIR ha dut a terme i / o participat en nombrosos projectes de cooperació:

Xarxa Pirenaica dels Galliformes de Muntanya

Modelització, valorització i animació dels recursos forestals privats transfronterers

La gestió i la valorització dels boscos de pi negre

Cartografia dinàmica del servei forestal pirinenc

GEIE FORESPIR         23 bis Boulevard Bonrepos - 31000 TOULOUSE         geieforespir@forespir.com         +33(0)534.414.320