Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic - Acció Boscos i Riscos Naturals

Millora i restauració dels hàbitats del gall fer pirinenc i de la perdiu xerra als Pirineus francesos

Gestió i posada en xarxa dels espais naturals dels Pirineus

Connectivitat dels ecosistemes forestals i de ribera en l'espai SUDOE

Riesgos naturales climáticos en las montañas del SUDOE

Recomanacions de gestió forestal a favor de la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Efficient fire risk communication for resilient societies

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

Caracterización & Preservación de los espacios forestales de Alto Valor Ecológico y de su conectividad

Canvi climàtic i adaptació dels boscos dels Pirineus

Innovació en la mobilització i la transformació de la Fusta Pirinenca

Adaptació al canvi climátic dels boscs pirinencs 

La transformación digital al servicio de la industria maderera del SUDOE

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

Forest management and natural risks

PROJECTES

Des de la seva creació, FORESPIR ha dut a terme i / o participat en nombrosos projectes de cooperació:

Xarxa Pirenaica dels Galliformes de Muntanya

Modelització, valorització i animació dels recursos forestals privats transfronterers

La gestió i la valorització dels boscos de pi negre

Cartografia dinàmica del servei forestal pirinenc

GEIE FORESPIR         23 bis Boulevard Bonrepos - 31000 TOULOUSE         geieforespir@forespir.com         +33(0)534.414.320

Mise en concurrence  -   Licitación