Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va crear el 2010 l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), amb la pretensió de millorar el seguiment i la comprensió del fenomen del canvi climàtic als Pirineus, així com d'emprendre estudis i reflexions per identificar les accions necessàries que limitin els seus impactes i adaptar als seus efectes.

 

Després d'un primer projecte INTERREG POCTEFA que es va dur a terme de 2011 a 2014, l’OPCC ha proposat un segon projecte INTERREG POCTEFA, per desenvolupar i posar en marxa la seva estratègia sobre el canvi climàtic en col·laboració amb els actors dels territoris. Els objectius d'aquest projecte OPCC 2 són:

  • millorar el coneixement sobre els impactes del canvi climàtic als Pirineus i sobre la vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans,

  • desenvolupar eines que facilitin la presa de decisions per a una millor adaptació i la difusió dels treballs de l'Observatori entre els actors d'enllaç,

  • donar visibilitat europea i internacional a l'índole transnacional dels Pirineus en matèria d'observació i d'adaptació al canvi climàtic. 

El projecte compta amb la participació dels caps de fila de 4 projectes INTERREG POCTEFA en relació amb el canvi climàtic als Pirineus: Canopée, FLORAPYR, CLIMPY, REMPLIM i PYRAGUA.​

En la seva qualitat de cap de fila del projecte Canopée, FORESPIR s'encarrega de les qüestions forestals del projecte OPCC 2, en estreta col·laboració amb els altres socis que puguin intervenir sobre aquesta temàtica i que puguin mobilitzar coneixements i experiències per mutualitzar.

Més informació ici

GEIE FORESPIR         23 bis Boulevard Bonrepos - 31000 TOULOUSE         geieforespir@forespir.com         +33(0)534.414.320

Mise en concurrence  -   Licitación